Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6

Tải sách: Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6

Chuyên mục: : Lớp 6, Lớp học

» Mua Sách Tại Những Trang Thương Mại Điện Tử Uy Tín
1
SHARES
2.1k
VIEWS

READ ALSO

 Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6 được bộ giáo dục và đào tạo biên soạn và phát hành.Cuốn sách gồm 10 chương , cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về động vật , thực vật , vi sinh vât ,…

Mục lục Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6 :

MỞ ĐẦU SINH HỌC

 • Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống
 • Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT

 • Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật
 • Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Đại cương – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Đại cương – Sinh 6

CHƯƠNG I. TẾ BÀO THỰC VẬT

 • Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
 • Bài 6. Quan sát tế bào thực vật
 • Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật
 • Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào
 • Đề kiểm tra 15 Phút – Chương tế bào thực vật – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 Phút – Chương tế bào thực vật – Sinh 6

CHƯƠNG II. RỄ

 • Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ
 • Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ
 • Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ
 • Bài 12. Biến dạng của rễ
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Rễ – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Rễ – Sinh 6

CHƯƠNG III. THÂN

 • Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân
 • Bài 14. Thân dài ra do đâu
 • Bài 15. Cấu tạo trong của thân non
 • Bài 16. Thân to ra do đâu
 • Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân
 • Bài 18. Biến dạng của thân
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Thân – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Thân – Sinh 6

CHƯƠNG IV. LÁ

 • Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá
 • Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá
 • Bài 21. Quang hợp
 • Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp
 • Bài 23. Cây có hô hấp được không?
 • Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu?
 • Bài 25. Biến dạng của lá
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Lá – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Lá – Sinh 6

CHƯƠNG V. SINH SẢN SINH DƯỠNG

 • Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
 • Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Sinh sản sinh dưỡng – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Sinh sản sinh dưỡng – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 15 phút – Học kì I – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Học kì I – Sinh 6

CHƯƠNG VI. HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH

 • Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa
 • Bài 29. Các loại hoa
 • Bài 30. Thụ phấn
 • Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Hoa và sinh sản hữu tính – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Hoa và sinh sản hữu tính – Sinh 6

CHƯƠNG VII. QUẢ VÀ HẠT

 • Bài 32. Các loại quả
 • Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt
 • Bài 34. Phát tán của quả và hạt
 • Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
 • Bài 36. Tổng kết về cây có hoa
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Quả và hạt – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Quả và hạt – Sinh 6

CHƯƠNG VIII. CÁC NHÓM THỰC VẬT

 • Bài 37. Tảo
 • Bài 38. Rêu – Cây rêu
 • Bài 39. Quyết – Cây dương xỉ
 • Bài 40. Hạt trần – Cây thông
 • Bài 41. Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín
 • Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
 • Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
 • Bài 44. Sự phát triển của giới thực vật
 • Bài 45. Nguồn gốc cây trồng
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Các nhóm thực vật – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Các nhóm thực vật – Sinh 6

CHƯƠNG IX. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

 • Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
 • Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
 • Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
 • Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Vai trò của thực vật – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Vai trò của thực vật – Sinh 6

CHƯƠNG X. VI KHUẨN – NẤM – ĐỊA Y

 • Bài 50. Vi Khuẩn
 • Bài 51. Nấm
 • Bài 52. Địa y
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Vi khuẩn, Nấm, Địa y – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Vi khuẩn, Nấm, Địa y – Sinh 6

Related Posts

Next Post